Missie

Kinderen, jongeren en volwassen met (een vermoeden) van autisme hebben vaak sterke kwaliteiten.

Deze kwaliteiten komen vaak niet tot uiting doordat randvoorwaarden  hiervoor ontbreken. Hierdoor ontstaan misverstanden en onzekerheden. Autismeprikkels richt zich op mogelijkheden om de randvoorwaarden te verbeteren.

  • Door inzicht te geven in eigen sterke kanten en kwetsbaarheden
  • Door signalen leren herkennen die aan overprikkeling vooraf gaan en hoe hier mee om te gaan.
  • Door het vergroten van vaardigheden waardoor je leert om te gaan met je kwetsbaarheden
  • Door het maken van een persoonlijk plan gericht op (persoonlijke) ontwikkeling
  • Door informatie/educatie te geven over autisme aan de persoon zelf, familie, vrienden, collega’s, leidinggevenden, begeleiders en leerkrachten.