Aanbod

Autismeprikkels biedt begeleiding – coaching – advies en educatie aan:

 • kinderen, jongeren, volwassenen met (een vermoeden) van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of die baat hebben bij deze manier van begeleiding / coaching.
 • ouders met een kind met een ASS
 • leerkrachten en begeleiders van kinderen met een ASS

De begeleiding die autismeprikkels biedt is:

 • oplossingsgericht
 • vanuit de principes van TEACCH
 • gericht op het  creëren van een sensorisch waardevolle omgeving.
 • op maat!
 • volgens de gedragscode die door de beroepsvereniging de IBvA is opgesteld, te lezen op hun website.

De coaching die autismeprikkels biedt is:

 • geschikt voor jongeren of volwassenen met (een vermoeden) van ASS.
 • erop gericht om samen doelen vast te stellen en deze te bereiken door de weg erheen in kaart te brengen en nieuwe vaardigheden aan te leren.
 • gaat uit van mensen met een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Eigen kennis wordt aangevuld met kennis van de coach waardoor de jongere of volwassene bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen.
 • geen therapie of begeleidingsvorm  die erop gericht is mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Autismeprikkels geeft advies:

 • bij handelingsverlegenheid rondom autisme gerelateerde problematiek.
 • over het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving in thuis- of schoolsituatie

Autismeprikkels biedt educatie door:

 • Het verzorgen van workshops en studiedagen over autisme
 • Het verzorgen van modules, studiedagen en workshops specifiek over de prikkelverwerking. Aanvragen hiervoor lopen via Prikkels in de groep!
 • Autismeprikkels is als docent geregistreerd in het CRKBO

Neem vrijblijvend contact met me op!